RadioVaticana.va

   28. 7. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3049
Poslechem z webových stránek.1998
Četbou textů na webových stránkách.3656
Poslechem i četbou.2057


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Zahájen beatifikační proces Chiary Petrillové

Eutanazie v Nizozemsku se lékařům vymkla z rukou

Papež ustanovil komisi pro studium Humanae vitae
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Generální audience 

3.5.2017 

Apoštolská cesta do Egypta

Promluva papeže na generální audienci, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes bych vám rád pověděl o apoštolské cestě, kterou jsem s Boží pomocí podnikl do Egypta v minulých dnech. Vydal jsem se do této země na čtvero pozvání: od prezidenta republiky, od Jeho Svatosti koptského patriarchy, od vrchního imáma z Al-Azhar a od koptského katolického patriarchy. Každému z nich děkuji za opravdu vřelé přijetí, kterého se mi dostalo. A děkuji celému egyptskému lidu za účast a sympatie, s nimiž přijal tuto návštěvu Petrova nástupce.

Prezident a občanští představitelé vyvinuli mimořádné úsilí, aby mohla proběhnout co nejlépe a mohla se stát znamením pokoje pro Egypt a celý tamější region, který bohužel trpí konflikty a terorismem. Motto cesty znělo „Papež pokoje do pokojného Egypta“.

Moje návštěva univerzity Al-Azhar, nejstarší islámské univerzity a nejvyšší akademické instituce sunitského islámu, měla dvojí horizont. Jednak dialog mezi křesťany a muslimy a zároveň podporu míru ve světě. Na Al-Azhar došlo k setkání s vrchním imámem, na které navazovala Mezinárodní konference o pokoji. V tomto kontextu jsem pronesl reflexi, ve které jsem označil Egypt na základě jeho dějin za zemi civilizace a zemi smluv. Pro celé lidstvo je Egypt synonymem starověké civilizace, pokladů umění a poznání; a to nám připomíná, že pokoj se vytváří výchovou, formováním moudrosti a humanismem, jehož integrální součástí je náboženská dimenze, vztah k Bohu, jak připomněl ve své promluvě vrchní imám. Pokoj se vytváří rovněž přijetím smlouvy mezi Bohem a člověkem, která je základem všech mezilidských smluv a stojí na Desateru, jež je vepsáno do kamenných desek na Sinaji, ale mnohem hlouběji do srdce každého člověka všech dob a všech časů. Tento Zákon je shrnut ve dvou přikázáních lásky: k Bohu a k bližnímu.

Na tomtéž základě spočívá také budova sociálního a občanského řádu, na kterém jsou povoláni spolupracovat všichni občané každého původu, kultury a náboženství. Takováto vize zdravé laickosti vyplynula z promluv s prezidentem Egyptské republiky za přítomnosti státních představitelů a diplomatického sboru. Velký historický a náboženský odkaz Egypta a jeho role v blízkovýchodním regionu mu propůjčují zvláštní poslání na cestě ke stabilnímu a trvalému míru, založenému nikoli na právu silnějšího, nýbrž na síle práva.

Křesťané jsou v Egyptě stejně jako v každém národě na zemi povoláni být kvasem bratrství. A to je možné, pokud sami prožívají společenství v Kristu. Silné znamení tohoto společenství jsme mohli poskytnout spolu s mým drahým bratrem, koptským pravoslavným papežem Thedorem II. Také podpisem Společné deklarace jsme obnovili závazek ubírat se společnou cestou a zasadit se za neopakování křtu udělovaného v jednotlivých církvích. Společně jsme se modlili za mučedníky nedávných atentátů, jež tragicky postihly tuto ctihodnou církev. Jejich krev zúrodnila toto ekumenické setkání, kterého se účastnil rovněž můj drahý bratr, konstantinopolský a ekumenický patriarcha Bartoloměj.

Druhý den cesty byl věnován věřícím katolíkům. Mše svatá sloužená na stadionu, který dali k dispozici egyptští státní představitelé, byla slavností víry a bratrství, kde jsme pocítili živou přítomnost Vzkříšeného Pána. V komentáři k evangeliu jsem povzbudil malé katolické společenství k novému prožití zkušenosti emauzských učedníků, totiž nalézat v Kristu, který je Slovem i Chlebem života, radost víry, horlivost naděje a sílu dosvědčovat v lásce, že „jsme se setkali s Pánem“.

Poslední moment jsem prožil spolu s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy v místním semináři. Je tam mnoho seminaristů a to je útěšné. Konala se tam bohoslužba slova, při níž se obnovovaly sliby řeholního zasvěcení. V této komunitě mužů a žen, kteří přijali rozhodnutí odevzdat život Kristu pro Boží království, jsem nahlédl krásu církve v Egyptě a modlil jsem se za všechny křesťany Blízkého východu, aby v oněch zemích uprostřed tamějších národů byli solí a světlem pod vedením svých pastýřů a za doprovodu zasvěcených osob. Egypt byl pro nás znamením naděje, útočiště a pomoci. Když kdysi v oné části světa nastal hlad, vydal se Jákob se svými syny do Egypta, kde později nalezl útočiště Ježíš. Proto vyprávění o této cestě znamená vydat se na pouť naděje. Pro nás je Egypt z hlediska minulosti i dneška znamením naděje a bratrství, o kterém jsem vám chtěl povědět.

Děkuji znovu těm, kdo tuto cestu umožnili, i těm, kdo se na ní různými způsoby podíleli, zejména mnoha lidem, kteří obětovali svoje modlitby a svá utrpení. Svatá rodina Nazaretská, která emigrovala k břehům Nilu, aby unikla před Herodovým násilím, ať neustále žehná a chrání egyptský lid a vede jej cestou prosperity, bratrství a pokoje.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
28.6.17 Pronásledování není v rozporu s evangeliem
28.6.17 Naděje posilující mučedníky
21.6.17 Svatí, svědkové a průvodci naděje
14.6.17 Papež: Bůh svoji blahosklonnost neváže ani na naši konverzi
14.6.17 Milované děti – jistota nadějeHlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež podpořil argentinskou řeholnici věnující se transsexuálním osobám

Dva a půl milionu lidí přišlo uctít ostatky sv. Mikuláše

Mons. Jeanbart vybízí křesťanské uprchlíky k návratu

Kardinál Barbarin navštívil Mosul

Bergoglio mu zachránil život, František jej jmenoval biskupem

Manažeři ze Silicon Valley učí své děti psát rukou

Začal proces proti kard. Pellovi, ale po deseti minutách byl odročen

Vatikán v OSN: Primárním právem je neemigrovat

Kardinál Müller: Věroučné spory existují v církvi od samotných jejích počátků

Detektory kovů odstraněny z Chrámové hory

Papež vyhlásí charitní kampaň za „kulturu setkávání“ s migranty

Dawkins: Proč je dobrá kritika křesťanství, ale nikoli islámu?

 Nově na webu
Svatý otec: O problému zla ve světě

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Bez evangelizace není možná integrace

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Církev nemůže zůstat vězeňkyní Západu

Rozhovory: Vztahy k FSSPX pro mne nejsou problémem vítězů či poražených

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv červenec 17
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů

Růst víry v kněžském životě