RadioVaticana.va

   21. 10. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3489
Poslechem z webových stránek.2259
Četbou textů na webových stránkách.4027
Poslechem i četbou.2338


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Papež: Obavám se, že jsem špatně interpretován; podstupuji pastorační riziko

Papež: Bůh je opakem egoismu

Setkání pro katolíky „v neregulérní“ situaci
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Zprávy

  

9.2.2017 

Papež k listu Civiltà Cattolica: Neklid, nedokončenost a obrazotvornost

Vatikán. „Blahopřeji časopisu Civiltà Cattolica, který je jediným svého druhu ve službě Apoštolskému stolci. Kéž je nadále periodikem, které přemosťuje, stojí na rozhraní a přispívá k rozlišování. František” – toto přání zaslal Svatý otec ke čtyřtisícímu číslu italské edice časopisu Tovaryšstva Ježíšova. Civiltà Cattolica představuje naprosté unikum v dějinách italských kulturně zaměřených periodik, protože katolickým prizmatem nahlížela samotný zrod Itálie a celý její další vývoj – první číslo bylo vytištěno 6. dubna 1850 v Neapoli z podnětu několika tamních jezuitů. Přispěvateli jsou výlučně jezuité a časopis jako jediný prochází revizí Státního sekretariátu Svatého stolce. Čtyřtisící číslo obtýdeníku vychází v sobotu 11. února v nové grafické úpravě, v digitální podobě bylo částečně zpřístupněno již během dneška.

Papež František oslavil kulaté výročí jezuitského periodika dnes dopoledne při zvláštní audienci pro římskou redakci a její laické spolupracovníky. Ještě předtím se Svatým otcem soukromě hovořili generální představený Tovaryšstva Ježíšova, o. Arturo Sosa Abascal, S.I., a současný ředitel časopisu, o. Antonio Spadaro (foto). Rovněž Františkovi předchůdci slavili předchozí tisící čísla periodika (Pius XI. roku 1892, Lev XIII. roku 1933 a naposledy Pavel VI. v roce 1975) a celkem dvanáct papežů adresovalo tzv. kolegiu otců scriptorů (tedy redakci) řadu poselství a promluv. Všechny tyto papežské texty nyní souborně vycházejí v nakladatelství Rizzoli (Giovanni Sale, Antonio Spadaro; Il coraggio e l´audacia. Da Pio IX a Francesco) Časopis se nicméně nevrací pouze do své bohaté minulosti, nýbrž souběžně s obnovenou italskou edicí představí také čtyři nová cizojazyčná vydání – měsíčníky ve španělštině, angličtině, francouzštině a korejštině.
„Urazili jste 167 let na cestě časem a odvážně pokračujete v plavbě na širém moři – a tak to má být. Katolík nesmí hledat útočiště v bezpečných přístavech a tím méně jezuita se má přidržovat pevných jistot a spolehlivých záruk”, zahájil Svatý otec svou obsáhlou promluvu.

„Vaše plavba však není osamělá – jste v Petrově bárce. Tou si dnes stejně jako včera mohou pohazovat vlny, čemuž se nelze divit. Rovněž vlastní námořníci mohou veslovat opačným směrem, a to se také vždy dělo. Vy z Civiltà Cattolica máte být zkušenými a zdatnými veslaři – veslujte tedy, buďte silní, a to i v protivětru! Veslujme ve službě církve, veslujme společně!”

Papež při audienci potvrdil původní stanovy časopisu a také jeho plnou podřízenost generálnímu představenému Tovaryšstva. Jak řekl, jeho redaktoři neodvádějí pouze intelektuální práci, ale sdílejí společné charisma a komunitní život.

„Dozvěděl jsem se, že vaši předchůdci o sobě raději mluvili jako o dělnících. Nikoli intelektuálové, nýbrž dělníci. Líbí se mi tato definice, která je pokorná, skromná a velmi účinná. Svatý Ignác si přeje, abychom byli dělníky na mystické vinici.”

Posláním katolického časopisu není šířit katolické názory, jakoby katolicismus byl filosofií. Časopis je skutečně katolický pouze tehdy, jestliže si osvojil Kristův pohled na svět, tlumočí jej a dosvědčuje, pokračoval Svatý otec a vrátil se k poslednímu setkání s redaktory Civiltà cattolica Před třemi lety jim svěřil trojici slov – dialog, rozlišování a hranice – kterou dnes rozšířil o další tři pojmy.

„A také vám dám trojici “patronů”, tedy tři postavy jezuitů, ke kterým můžete vzhlížet, abyste šli vpřed. První slovo je NEKLID. Položím vám otázku – uchovalo si vaše srdce neklid neustálého hledání? Pouze neklid totiž vnáší pokoj do jezuitova srdce. Bez neklidu jsme neplodní. Bezpečí nauky totiž někdy zaměňujeme za podezíravost vůči neklidu. Vy ale tak nejednejte – křesťanské hodnoty a tradice nejsou vzácné kousky z muzejního depozitáře. Jistota víry ať se naopak stává pohonem vašeho hledání.

Patronem takového neklidu papež jmenoval sv. Petra Fabera, podle kterého se pravý hybný duch projevuje zejména v těžkostech. Ryzí víra s sebou vždy nese hlubokou touhu po změně světa, dodal papež František, a jezuitské periodikum proto má nejenom poznávat a chápat dnešní zlo a rány světa, nýbrž zároveň naznačit terapii a léčit.

„Druhým slovem je NEDOKONČENOST. Bůh je Deus semper maior a stále nás překvapuje. Proto máte být novináři a pisateli neúplného – tedy otevřeného, a nikoli zavřeného, strnulého – smýšlení. Dávejte se vést prorockým duchem evangelia, abyste získali původní, vitální, dynamický, ale nikoli samozřejmý pohled. A to zvláště v dnešním složitém a problematickém světě, kde zdánlivě triumfuje »kultura ztroskotání«, sycená profánním mesianismem, relativistickou průměrností, podezíravostí a rigiditou, a rovněž »kultura odpadových nádob«, která zahodí vše, co nefunguje podle jejího přání či se nejeví užitečně.”

Pouze skutečně otevřená mysl může čelit současné globální krizi a se zřetelem k dominantním kulturním přesvědčením porozumět, kam se svět ubírá, vysvětlil papež s odkazem na Božího služebníka Mattea Ricciho, jehož glóbus uvedl čínský národ k poznání jiných civilizací. Rovněž Civiltà cattolica má svými články pomáhat katolíkům, aby poznali Boží práci také za hranicemi církve, ve všech pravých civilizacích, kterými vane jeho Duch.

„Třetí slovo je IMAGINACE. V církvi a světě nastal čas rozlišování (…), jehož moudrost nás vyvazuje z nezbytné dvojakosti života. Touto dvojakostí je nicméně třeba proniknout, je nutné do ní vstoupit, jako to udělal Pán Ježíš, když přijal naše tělo. Strunulé myšlení není božské, neboť Ježíš přijal naše tělo, které není rigidní, nýbrž tuhne až v okamžiku smrti.”

Z toho důvodu mám velmi rád poezii, svěřil se papež, a pokud je to možné, nevzdávám se její četby. Porozumění básnickým metaforám totiž napomáhá pohotovosti, intuitivnosti, pružnosti a ostrosti myšlení. Pokud je člověku vlastní obrazotvornost, nezná zatvrzelost, nýbrž má naopak smysl pro humor a stále se těší vnitřní svobodě a laskavosti milosrdenství. Jeho představivost se doširoka rozpíná i ve zúžených prostorách, jak svým dílem dokládá bratr Andrea Pozzo, kterého papež zvolil třetím patronem. „Život se dme a zmítá bez umdlení, jak vítr v povětří či moře v moři snad”, citoval pak v závěru verš z Baudelairových »Květů zla«.

„Ano, život proudí a prudce se zmítá, jak vzduch na nebi a moře na moři. Myšlení církve musí opět nabýt geniality a stále lépe chápat, jak dnes člověk vnímá sám sebe, aby se tak rozvíjelo a prohlubovalo její učení. Genialita vede k poznání, že život není černobílý, nýbrž je obrazem sestaveným z různých barev – světlých i tmavých, sytých i tlumených. V každém případě však převažují odstíny, a právě ty jsou prostorem pro rozlišování, místem, kde Duch jako vítr nadouvá nebe a jako voda burácí mořem. Vaším úkolem, jak řekl Pavel VI., je tudíž život v konfrontaci se »žhnoucími nároky dnešního člověka a trvalým poselstvím evangelia« (Promluva u příležitosti XXXII. Generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova, 3.12.1974).

Vyzval papež redakci a spolupracovníky italského jezuitského časopisu Civiltà cattolica.

(jag)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
20.10.17 Papež: Když převládne zisk, z demokracie se stává plutokracie
19.10.17 Římský biskup k metodistům: Znamení Ducha v jiných vyznáních v nás působí radost
19.10.17 Papež ke studentům: nenásledujete slepě neviditelnou ruku trhu
18.10.17 Papež: Násilí a nespravedlnost ve jménu náboženství těžce uráží Boha
14.10.17 Svatý otec: Bez modlitby věřících nemůže Petrův nástupce plnit své posláníHlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Neosočujme druhé, ale učme se moudrosti sebeobvinění

Papež: Když převládne zisk, z demokracie se stává plutokracie

Vatikán podporuje obnovu Ninivské planiny

Analyzovat encykliku Humanae vitae metodou Amoris letitia

Patriarcha Sako: Chránit člověka je přednější než ropné studny

Biskupové V4: Za Evropu a za pomoc blízkovýchodním uprchlíkům k návratu do vlasti

Pastýři církve potřebují modlitbu, aby neodstraňovali klíč k poznání

Papež ke studentům: nenásledujete slepě neviditelnou ruku trhu

Římský biskup k metodistům: Znamení Ducha v jiných vyznáních v nás působí radost

Papež: Říkáme si křesťané, ale nevěříme v Boha ani v člověka

Svatý otec: Veškerý náš život probíhá mezi úbočím víry a propastí strachu

Papež: Násilí a nespravedlnost ve jménu náboženství těžce uráží Boha

 Nově na webu
Svatý otec: Blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): O problémech s papežem

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Libanonský cedr - 100 let Orientálu

Rozhovory: Caravaggio zevnitř

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv říjen 17
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů

Růst víry v kněžském životě