RadioVaticana.va

   19. 11. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3629
Poslechem z webových stránek.2338
Četbou textů na webových stránkách.4133
Poslechem i četbou.2428


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup

Nekonsekventnost v životě věřících je zbraň používaná ďáblem

Papež vyzval k pokojné diskusi o konci pozemského života
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Zprávy

  

18.7.2014 

Církev a mafie. Jaký dopad měla papežova slova o exkomunikaci mafiánů?

Itálie. ”Pokud je adorování Boha nahrazeno adorováním peněz, otevírá se cesta ke hříchu, osobním zájmům a svévoli. Kdo se neklaní Bohu, začne se klanět zlu, jako ti, kdo žijí zločinem a násilím. (…) Adorace zla a pohrdání obecným dobrem. Ti, kteří se ve svém životě vydali touto cestou zla, jako jsou mafiáni, nejsou ve společenství s Bohem, exkomunikují se.(…)

Pronesl před necelým měsícem Svatý otec František při své pastorační cestě do jihoitalské Kalábrie. Mohla papežova slova nějak zasáhnout do svědomí a osobní zbožnosti příslušníků organizovaného zločinu? Odpovídá Enzo Ciconte, znalec v oblasti organizované kriminality.

”Nemyslím si, že religiosita mafiánů je katolická zbožnost. Domnívám se, že je to spíše forma pohanství, ačkoliv mafie náboženství vždy využívala ke svému rozvoji. Od svého počátku však na náboženství nahlížela jako na úmluvu o společenském konsensu. Papežova slova nyní tuto snahu narušují. Navzdory svému nedlouhému trvání totiž jeho pontifikát vzbuzuje všeobecný souhlas. Myslím si tedy, že jeho slova dopadnou velmi prudce. Pomyslete jen na skutečnost, že kalábrijští bohoslovci budou studovat o mafii v seminářích. To tu nikdy nebylo. To, že seminarista pozná zlo, které N´drangheta činí nejenom na sociální a ekonomické úrovni, ale zejména v duších, je něco mimořádného.”

Uvažuje italský odborník. Papež v průběhu své kalábrijské pastorační cesty pozdravil rodinné příslušníky jedné z dětských obětí mafie – tříletého chlapce Cocó. “Již nikdy násilí na dětech”, vyzýval Svatý otec.

”To je také velice významné a důležité gesto. Mafie sama o sobě totiž šířila, že se nikdy nedotkne žen a dětí. To je samozřejmě obrovská hloupost, protože ženy i děti vraždila, kdykoli se jí to hodilo. Myslím, že příslušníci organizované kriminality nyní budou obtížněji navazovat vztah s církví a s běžnými občany, katolíky, kteří si v dobré víře mysleli, že je možné mít k mafii vztah”.

Uzavírá Enzo Ciconte. Pouhých pár týdnů (2.7.) po papežových rozhodných slovech se rovněž na kalábrijské půdě, ve městečku Oppido Mamertina, zastavilo mariánské procesí se sochou Matky Boží před jedním z domů na hlavní třídě, aby vzdalo hold místnímu mafiánskému bossovi, který si odpykává doživotní trest domácího vězení.

”Takovéto epizody nejsou v dějinách církve – a zejména kalábrijské církve – vůbec nic nového. Mafie a N´drangheta využívají jakýchkoliv prostředků, aby získaly společenský konsenzus. A obyvatelstvo ho těmto zločincům bohužel často poskytuje.”

Poznamenává pro Vatikánský rozhlas O. Pino De Masi z asociace Libera, občanského sdružení pro boj s mafií. Podle jeho názoru bylo papežovo varování namířeno také vůči církvi. Ta by měla proti zlu účinněji vystupovat a předcházet mu, míní italský kněz. Často si dostatečně neuvědomujeme, upozornil totiž Svatý otec ve své kalábrijské homilii, co znamená naše vyznání víry a jaké by mělo mít důsledky.

”Kalábrijští biskupové se již vícekrát vyslovili proti obdobným gestům, ale dosud chybí pastorační praxe, která by sdílela jejich výroky. Navzdory těmto politováníhodným činům se toho hodně dělá také v diecézi Oppido. Fungují tu vzdělávací programy, pracuje zde kooperativa, která spravuje majetek zkonfiskovaný mafii, na jednom zkonfiskovaném pozemku se staví kostel. Tudy by měla vést cesta. Exkomunikace mafiánů je bodem, ze kterého pro nás duchovní a naše společenství není návratu.”

Od “poklony” mariánské sochy před bydlištěm odsouzeného mafiána se okamžitě distancovali církevní představitelé. Diecézní biskup Francesco Milito ostře odsoudil skutečnost, že v procesí setrvali místní kněží, zatímco státní pořádkové síly průvod na protest opustily.

”Poté co se vzdálil velitel karabiníků, aby odmítl svou spojitost s touto mafiánskou poctou, neměli přítomní kněží zůstat stát a koukat. Je vážné, že v takovémto případě církev nezastávala stejnou pozici jako stát. Spíše než jako odvetnou reakci na papežova slova bych celou věc označil za velmi špatný dlouholetý zvyk, který už však nesmíme dále tolerovat.”

Soudí O. Pino De Masi. Jako prevenci podobných nedobrých návyků diecézní biskup mons. Francesco Milito pozastavil konání všech církevních procesí v rámci kalábrijské diecéze. Jak uvedl pro naše mikrofony, věřící jeho krok přijali s ulehčením, protože byli vystaveni přílišnému mediálnímu tlaku. Procesí jako typický výraz jihoitalské lidové zbožnosti nahradí eucharistická adorace.

”Řekl jsem, že namísto procesí – a opakuji, pouze namísto procesí – budeme v eucharistické modlitbě prosit Pána, aby se církev opětovně našla v eucharistii. Vzdálena rozruchu a pozdvižení a především ve svobodě, která jí povoluje jednat tak, jak to chce Bůh. Nenecháme se nikým ovlivňovat! Pouze modlitba – a nic jiného – je vhodný prostor, ve kterém věci dozrávají.”

Události v kraji Kalábrie vedly ke svolání mimořádného zasedání všech místních biskupů, kteří dnes vydali tiskové prohlášení k “naléhavým pastoračním tématům”. “Mafie je popřením evangelia. Je to nejenom zločinecká organizace, nýbrž kvůli svému pokřivenému vnímání náboženských obřadů nabývá formy zvrácené religiozity a ateistické sakrálnosti”, píší jihoitalští biskupové. Biskupové rekapitulují dosavadní církevní dokumenty, které od 70. let vyzývají ke konverzi mafiánů, a volají po rozhodnějším a účinnějším zásahu na pastorační úrovni. Je důležité, aby mafie nemanipulovala církví a jejími svátostmi, vysvětluje arcibiskup krajského města Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini:

”Problém je dvojí – jak užívání náboženských symbolů, tak svátostné praxe. Stoupenci mafie si tak chtějí zachovat čistou tvář před společností. Potom je tu konkrétní faktor kmotrovství u svátostí křtu a biřmování, který členům mafie slouží k upevnění rodinných pout. Křestní nebo biřmovací kmotr rozšiřuje své rodinné vztahy, čímž stále více a lépe ovládá dané území. Navrhujeme tuto praxi na nějakou dobu zrušit a hledat kmotry v řadách lidí, kteří skutečně mladého člověka doprovázejí ve víře – mezi katechety apod. Jedná se o momentální přerušení kontinuity, na kterou se později naváže, ale s novou mentalitou.”

Navrhuje kalábrijský arcibiskup. Tyto velice složité a konkrétní pastorační otázky chtějí biskupové šířeji pojednat v obsáhlejší pastorační příručce. Dnešní tiskové prohlášení kalábrijské biskupské konference rovněž upomíná na pastorační přístup k odsouzeným členům organizovaného zločinu, které má církev vždy doprovázet ke konverzi. Věznici v Larinu (provincie Campobasso, kraj Molise) navštívil biskup mons. Gianfranco De Luca:

”Šel jsem do věznice po dohodě s vězeňským kaplanem, který mi vyprávěl o rozruchu, jaký vyvolala papežova slova. Vězni se ptali, zda nyní mohou chodit na mši, ke svatému přijímání. Připravil jsem si pro každého z nich tištěnou verzi papežovy homilie, abychom si ji v klidu přečetli bez mediálních palcových titulků. Ve věznici se slaví dvě mše – pro běžné vězně a ve zvláštním oddělení. Tamní vězni mne přijali dobře a kladli mi hodně otázek. Bylo patrné, že se něco hnulo v jejich svědomí. Možná tato hnutí srdce a duše nejsou příliš mediálně zajímavá, ale tato zpráva je právě ta nejlepší. Papežova slova do vězení skutečně pronikla! Papež se obrací nejenom k vězňům, ale také k nám, když říká: Všichni pracujeme na svém opětovném začleňování do společnosti, protože každého z nás trvale burcují dějiny a evangelium.

Nezapomínejme na to, že Bůh se v odpouštění nikdy neunaví, uzavírá biskup De Luca slovy papeže Františka.

(jag)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
28.3.17 Náboženství a mafie
20.3.17 Církev spolupracuje se státem v boji proti mafii
12.4.14 Kalábrijští seminaristé budou studovat o mafii
22.3.14 Papežův apel na mafiózní organizace: Obraťte se, abyste neskončili v pekle!
17.3.14 Papež se setká s rodinami obětí mafieHlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Rozum nepozvedající se k Tomu, co ho přesahuje, se odlidšťuje

Svatý otec: Ne všechno, co je možné technologicky, je přípustné eticky

Papež: Korupce a nejistota – kam se v Latinské Americe poděl „kontinent naděje“?

Papežská jmenování do generálního shromáždění biskupské synody o mládeži

Krása smrti je v setkání s Pánem

Evangelium učí důstojnosti každého člověka – vzkazuje Petrův nástupce do Myanmaru

Papež: Bůh očekává také člověka, který nehledá jeho vůli

Papež navštívil "polní zdravotní středisko" uprostřed Říma

Uruguayští biskupové ad limina: Papeži leží na srdci doprovázení mladých a kněží

V Belgii se prosadila kultura smrti, říká představený Bratří milosrdné lásky

Temná noc Carmen Hernandéz

Boží království neroste pastoračními plány, nýbrž působením Ducha svatého

 Nově na webu
Svatý otec: Mše je modlitba

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Falešnost statistik

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): S Tolkienem o tajemství očistce

Rozhovory: Máme sílu evangelia

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv listopad 17
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Starší zprávy >

Náš tip

Lidé nemohou zabránit naplnění Božího Slova

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů