20. 1. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.2220
Poslechem z webových stránek.1408
Četbou textů na webových stránkách.2580
Poslechem i četbou.1483


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek
Váš e-mail:

Nejčtenější

Povánoční modlitba

Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy

Rodina se vrátila z Německa do Ruska kvůli pronásledování za křesťanské postoje
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Homilie 

6.1.2014 

Chránit víru svatou „chytrostí“

Homilie Svatého otce při mši ze Zjevení Páně, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

Lumen requirunt lumine”. Tento podmanivý výraz vzatý z jednoho liturgického hymnu na Zjevení Páně se vztahuje na zkušenost mudrců, kteří následováním svitu hvězdy nalézají Světlo. Hvězda, která se ukázala na nebi, zažehla v jejich mysli a srdci světlo, které je podněcuje, aby hledali velké Světlo Kristovo. Mudrcové věrně následují světlo, které prostupuje jejich nitro, a setkávají se s Pánem.

Cesta mudrců z Východu symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v Ježíši, Světlu světa. A každý člověk má stejně jako mudrcové k dispozici dvě velké „knihy“, ze kterých čerpá znamení naznačující směr cesty: knihu stvoření a knihu Písma svatého. Důležité je mít se na pozoru, bdít a naslouchat Bohu, který k nám promlouvá, neustále k nám mluví. Jak praví Žalm o Hospodinovu zákonu: „Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Žl 119,105). Zvláště naslouchání evangeliu, jeho četba, rozjímání o evangeliu, které se tak stává naším duchovním pokrmem, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou.

První čtení dává zaznít ústy proroka Izaiáše Boží výzvě určené Jeruzalému: „Vstaň, rozsviť se!“ (Iz 60,1). Jeruzalém je povolán být městem světla, které rozprostírá Boží světlo na svět a lidem pomáhá kráčet po jejich stezkách. To je povolání a poslání Božího lidu ve světě. Jeruzalém však může toto Pánovo povolání nesplnit. Evangelium nám říká, že když mudrcové přišli do Jeruzaléma, zmizela jim hvězda z očí. Zejména v Herodově paláci nebyl její svit patrný. Tento příbytek je temný, vládne v něm tma, nedůvěra, strach a závist. Herodes má totiž podezření a obavy z narození křehkého Dítěte, které považuje za svého soupeře. Ve skutečnosti však Ježíš nepřišel sesadit jeho, ubohou loutku, nýbrž Vládce tohoto světa! Nicméně král a jeho rádci cítí, jak konstrukce jejich moci zaskřípala, a obávají se, že dojde ke změně pravidel hry a zdání bude odmaskováno. Celý svět budovaný na nadvládě, úspěchu, majetku a korupci byl uveden do krize jedním Dítětem! A Herodes se posune až k tomu, že zabíjí děti: „Vraždíš tyto drobečky jen proto, že tvé srdce vraždí strach“ – píše Quodvultdeus (Sermo 2 de Symbolo, z modlitby se čtením na svátek Mláďátek). Měl takový strach, že zešílel.

Mudrcové dokázali překonat onu nebezpečnou chvíli temnot u Heroda, protože uvěřili Písmu, slovu proroků, kteří označili Betlém za Mesiášovo rodiště. Unikli tak mrákotám noci tohoto světa, vydali se znovu na cestu směrem k Betlému, přičemž opět spatřili hvězdu a - jak praví evangelium - „zaradovali se nevýslovnou radostí“ (Mt 2,10). Hvězdu, která nebyla vidět v temnotách zesvětštění onoho paláce.

Jedním z aspektů světla, které nás vede cestou víry, je také svatá „chytrost“, jež je zároveň ctností. Je to duchovní rafinovanost, která nám umožňuje rozpoznat rizika a vyhnout se jim. Mudrcové dovedli tohoto světla „chytrosti“ využít, když se při zpáteční cestě rozhodli nejít do Herodova temného paláce, ale vrátili se do vlasti jinou cestou. Tito mudrci, kteří přišli z Východu, nás učí, jak nepadnout do osidel tmy a jak se bránit před temnotou, která se snaží pohltit náš život. Touto svatou „chytrostí“ tak ochránili víru. A také my máme víru chránit. Střežit ji před onou temnotou. A často také před tmou oděnou do světla, protože ďábel, jak říká svatý Pavel, se někdy převléká za anděla světla. A tady je nezbytná svatá „chytrost“, aby byla chráněna víra před vábením Sirén, které ti namlouvají: „Pohleď, dnes musíme udělat toto a tamto…“ Víra je však milost, dar. Na nás je, abychom ji chránili touto svatou „chytrostí“, modlitbou, láskou a dobrými skutky. Je třeba přijmout do svého srdce Boží světlo a zároveň pěstovat duchovní rafinovanost, která dovede spojovat prostotu a mazanost, jak to Ježíš žádá od apoštolů: „Buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice“ (Mt 10,16).

Na slavnost Zjevení Páně si připomínáme, jak se Ježíš ukázal lidstvu v tváři Dítěte a vedle sebe vnímáme mudrce jakožto prozíravé průvodce na cestě. Jejich příklad nám pomáhá pozvedat zraky ke hvězdě a sledovat velké touhy svého srdce. Učí nás nespokojovat se s průměrností života „malé kocábky“, nýbrž nechávat se vždy podmaňovat dobrem, pravdou a krásou... Bohem, který je tím vším a vždy více! Učí nás také nenechat se klamat zdáním, tím co je pro tento svět velké, moudré a mocné. Netřeba se u toho zastavovat. Je zapotřebí střežit víru. V této době je důležité chránit víru. Je třeba jít dál, překročit tmu, vábení Sirén, překročit zesvětštění a četné jeho dnešní formy a jít do Betléma, tam kde v jednoduchosti domu na periferii, mezi maminkou a tatínkem oplývajících láskou a vírou, září Slunce, které vzešlo z výsosti, Král veškerenstva. Hledejme se svými malými světly podle příkladu mudrců Světlo a opatrujme víru.
Ať se tak stane.

přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
6.1.17 Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu
6.1.15 Mudrci jsou vzorem obrácení na pravou víru
6.1.13 Radost z pravdy, která ukazuje cestu
6.1.12 Bůh se stal natolik konkrétním, že odporuje naší hloupé pýše
6.1.11 Vesmír není výsledkem náhody, jak nám někteří chtějí namluvitHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu Real Audio  

Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Český kanál Rádia Vaticán na You Tube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Dotýká se můj život Ježíšova srdce?, ptal se papež v ranním kázání

Papež: Pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu

Boží všemohoucnost se vyjevuje zejména v milosrdenství

Návštěva apoštolského nuncia v Aleppu

Canterburský arcibiskup: K pětistému výročí reformace je třeba přistoupit s pokáním

Když se naděje stává modlitbou

Kardinál Koch o reformaci: Lutherovým cílem nebylo rozdělení církve

Dominikáni uzavírají jubilejní rok a hledají cesty evangelizace

Vrchní imám Al-Azhar: Všichni občané jsou si rovni

Rodina se vrátila z Německa do Ruska kvůli pronásledování za křesťanské postoje

Další zemětřesení v Itálii, tentokrát uprostřed sněhu

Jít tam, kde je naše naděje

 Nově na webu
Svatý otec: Křesťanská naděje v blízkosti smrti

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Povánoční modlitba

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Milosrdenství staví hráz sociálnímu zlu

Rozhovory: Je třeba legitimizovat člověka

Homilie: Cyklus homilií dočasně přerušen

Archiv zpráv leden 17
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Milosrdenství vyžaduje statečnost, vzdorujme teroru láskou

Co jsou jezuité?

Svět je unaven lživými nadšenci