RadioVaticana.va

   24. 5. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.2749
Poslechem z webových stránek.1798
Četbou textů na webových stránkách.3243
Poslechem i četbou.1881


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek
Váš e-mail:

Nejčtenější

Být poslušný a rozdávat lidem radost, takové je poslání křesťana

Papež oznámil jmenování pěti nových kardinálů

Benedikt XVI. o kardinálu Sarahovi: Liturgie církve je v dobrých rukách
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Homilie 

6.1.2014 

Chránit víru svatou „chytrostí“

Homilie Svatého otce při mši ze Zjevení Páně, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

Lumen requirunt lumine”. Tento podmanivý výraz vzatý z jednoho liturgického hymnu na Zjevení Páně se vztahuje na zkušenost mudrců, kteří následováním svitu hvězdy nalézají Světlo. Hvězda, která se ukázala na nebi, zažehla v jejich mysli a srdci světlo, které je podněcuje, aby hledali velké Světlo Kristovo. Mudrcové věrně následují světlo, které prostupuje jejich nitro, a setkávají se s Pánem.

Cesta mudrců z Východu symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v Ježíši, Světlu světa. A každý člověk má stejně jako mudrcové k dispozici dvě velké „knihy“, ze kterých čerpá znamení naznačující směr cesty: knihu stvoření a knihu Písma svatého. Důležité je mít se na pozoru, bdít a naslouchat Bohu, který k nám promlouvá, neustále k nám mluví. Jak praví Žalm o Hospodinovu zákonu: „Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Žl 119,105). Zvláště naslouchání evangeliu, jeho četba, rozjímání o evangeliu, které se tak stává naším duchovním pokrmem, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou.

První čtení dává zaznít ústy proroka Izaiáše Boží výzvě určené Jeruzalému: „Vstaň, rozsviť se!“ (Iz 60,1). Jeruzalém je povolán být městem světla, které rozprostírá Boží světlo na svět a lidem pomáhá kráčet po jejich stezkách. To je povolání a poslání Božího lidu ve světě. Jeruzalém však může toto Pánovo povolání nesplnit. Evangelium nám říká, že když mudrcové přišli do Jeruzaléma, zmizela jim hvězda z očí. Zejména v Herodově paláci nebyl její svit patrný. Tento příbytek je temný, vládne v něm tma, nedůvěra, strach a závist. Herodes má totiž podezření a obavy z narození křehkého Dítěte, které považuje za svého soupeře. Ve skutečnosti však Ježíš nepřišel sesadit jeho, ubohou loutku, nýbrž Vládce tohoto světa! Nicméně král a jeho rádci cítí, jak konstrukce jejich moci zaskřípala, a obávají se, že dojde ke změně pravidel hry a zdání bude odmaskováno. Celý svět budovaný na nadvládě, úspěchu, majetku a korupci byl uveden do krize jedním Dítětem! A Herodes se posune až k tomu, že zabíjí děti: „Vraždíš tyto drobečky jen proto, že tvé srdce vraždí strach“ – píše Quodvultdeus (Sermo 2 de Symbolo, z modlitby se čtením na svátek Mláďátek). Měl takový strach, že zešílel.

Mudrcové dokázali překonat onu nebezpečnou chvíli temnot u Heroda, protože uvěřili Písmu, slovu proroků, kteří označili Betlém za Mesiášovo rodiště. Unikli tak mrákotám noci tohoto světa, vydali se znovu na cestu směrem k Betlému, přičemž opět spatřili hvězdu a - jak praví evangelium - „zaradovali se nevýslovnou radostí“ (Mt 2,10). Hvězdu, která nebyla vidět v temnotách zesvětštění onoho paláce.

Jedním z aspektů světla, které nás vede cestou víry, je také svatá „chytrost“, jež je zároveň ctností. Je to duchovní rafinovanost, která nám umožňuje rozpoznat rizika a vyhnout se jim. Mudrcové dovedli tohoto světla „chytrosti“ využít, když se při zpáteční cestě rozhodli nejít do Herodova temného paláce, ale vrátili se do vlasti jinou cestou. Tito mudrci, kteří přišli z Východu, nás učí, jak nepadnout do osidel tmy a jak se bránit před temnotou, která se snaží pohltit náš život. Touto svatou „chytrostí“ tak ochránili víru. A také my máme víru chránit. Střežit ji před onou temnotou. A často také před tmou oděnou do světla, protože ďábel, jak říká svatý Pavel, se někdy převléká za anděla světla. A tady je nezbytná svatá „chytrost“, aby byla chráněna víra před vábením Sirén, které ti namlouvají: „Pohleď, dnes musíme udělat toto a tamto…“ Víra je však milost, dar. Na nás je, abychom ji chránili touto svatou „chytrostí“, modlitbou, láskou a dobrými skutky. Je třeba přijmout do svého srdce Boží světlo a zároveň pěstovat duchovní rafinovanost, která dovede spojovat prostotu a mazanost, jak to Ježíš žádá od apoštolů: „Buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice“ (Mt 10,16).

Na slavnost Zjevení Páně si připomínáme, jak se Ježíš ukázal lidstvu v tváři Dítěte a vedle sebe vnímáme mudrce jakožto prozíravé průvodce na cestě. Jejich příklad nám pomáhá pozvedat zraky ke hvězdě a sledovat velké touhy svého srdce. Učí nás nespokojovat se s průměrností života „malé kocábky“, nýbrž nechávat se vždy podmaňovat dobrem, pravdou a krásou... Bohem, který je tím vším a vždy více! Učí nás také nenechat se klamat zdáním, tím co je pro tento svět velké, moudré a mocné. Netřeba se u toho zastavovat. Je zapotřebí střežit víru. V této době je důležité chránit víru. Je třeba jít dál, překročit tmu, vábení Sirén, překročit zesvětštění a četné jeho dnešní formy a jít do Betléma, tam kde v jednoduchosti domu na periferii, mezi maminkou a tatínkem oplývajících láskou a vírou, září Slunce, které vzešlo z výsosti, Král veškerenstva. Hledejme se svými malými světly podle příkladu mudrců Světlo a opatrujme víru.
Ať se tak stane.

přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
6.1.17 Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu
6.1.15 Mudrci jsou vzorem obrácení na pravou víru
6.1.13 Radost z pravdy, která ukazuje cestu
6.1.12 Bůh se stal natolik konkrétním, že odporuje naší hloupé pýše
6.1.11 Vesmír není výsledkem náhody, jak nám někteří chtějí namluvitHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Církev bez mučedníků vzbuzuje nedůvěru

Papež k Italské biskupské konferenci: Vše, co v nás není láskou, oddaluje od Boha

P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit

Human Life International: Hlavní otázkou jsou práva a povinnosti rodičů

Soustrastný papežův telegram do Manchesteru

Duch svatý dává jistotu, že nás Ježíš spasil

Nepodléhejte rezignaci, žádal papež sestry Učednice Božského Mistra

Neoddalujme lidi, které přitáhl Duch, vyzýval papež v římské farnosti

Papež přijal na audienci prezidenta Irska

Papež přijal biskupy z Guatemaly

Papež zahájil plenární zasedání Italské biskupské konference

Papež: Mít se navzájem rádi není samozřejmost

 Nově na webu
Svatý otec: Denně je třeba se učit umění lásky

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Politika posedlá nebem

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): O islámu, křesťanství a globalizaci

Rozhovory: Vztahy k FSSPX pro mne nejsou problémem vítězů či poražených

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv květen 17
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konflitků

Růst víry v kněžském životě

Milosrdenství vyžaduje statečnost, vzdorujme teroru láskou