27. 2. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.2358
Poslechem z webových stránek.1525
Četbou textů na webových stránkách.2762
Poslechem i četbou.1602


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek
Váš e-mail:

Nejčtenější

Neodkládat obrácení

V Bohu je spravedlnost milosrdenstvím a milosrdenství spravedlností

Papež: Kdo je zvolen papežem, nemusí být nejinteligentnější, ale Bůh jej chce pro danou dobu
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Homilie

  

27.12.2013 

Jsme Boží rodina

Homilie ke svátku Svaté rodiny, cyklus A.

Richard Čemus

Život po boku Marie nabírá na grádech. Opět stojí Josef před vážným rozhodnutím: Má emigrovat? Do Egypta? (Mt 2,13-15.19-23) To není nic pro snílky – svatá rodina nejede na dovolenou, ale prchá před nebezpečím. Egypt, úhlavní nepřítel Izraele, byl zároveň vždy i útočištěm a východiskem. Tak jako Mojžíš vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví, půjde i Ježíš toutéž cestou, přes Rudé moře a pouští za svobodou, avšak jinou, dokonalou, skutečnou vnitřní svobodou. Je to cesta v přeneseném slova smyslu, cesta osvobození od hříchu. Předznamenali ji Mojžíš a Eliáš, tito dva největší proroci budou přítomni proměnění Páně před jeho smrtí. Nyní však nic nenasvědčuje, že by se schylovalo k velkým vítězstvím. Josef je rád, že je rád – kéž alespoň uchrání Ježíškovu kůži, tu Mariinu a pokud možno i tu svou. První roky Spasitelova života jsou plná úskalí, nebezpečí a obav. Ale je to spíš Josef, kdo si dělá starosti. Panna Maria ukládá vše ve svém srdci. A Ježíšek? Ten klidně spí.

Co je na tom příběhu pozoruhodné, je jeho normalita. Věčný Bůh se narodí do rodiny a vyrůstá jako každý jiný chlapec. Kdy a jak se v něm projevilo jeho božství nám není dáno vědět. Jedno je však jisté: Ježíš je syn člověka a zároveň syn Boží. Lidství se Bohu neprotiví – stálo mu přeci za to se vtělit a tak člověka zevnitř posvětit, zdokonalit, zbožštit. Zbožštit se nikterak neznamená se vytahovat, povýšit se, vyšplhat se na místo, které mi nepřísluší. Zbožštěný člověk rovněž není totéž co nadčlověk (Übermensch), Friedricha Nietzscheho, jehož heroismus se zamlouval Hitlerovi.

Theosis znamená zdokonalení našeho lidství probuzením veškerých jeho potencialit, které v sobě latentně má, kterými se ale my zdráháme disponovat. Např. schopnost vidět do dáli v času a prostoru (jasnozřivost), které považujeme za nad-přirozenou, považovali na Východě za přirozenou vlastnost duše, která je ve stavu milosti. Zbožštění by se dalo chápat také jako partnerství s Bohem, tj. přímý přístup k Němu a důvěrný styk s Ním, jaký měli Adam a Eva v ráji před prvotním hříchem (parrhesia). Božím vtělením se to vše stalo opět možným, neboť obraz Boží v člověku byl obnoven. Betlémská událost v sobě obsahuje tedy celý program přetvoření světa a je zároveň výzvou se ho aktivně účastnit – počínaje každý u sebe. Nejedná se o zesílení morálního tlaku, ale o objev vlastní síly a odvahu ji nasadit ve prospěch bližního

Říká Anselm Grün: „Der Engel verheisst uns im Kind, dass wir in Berúhrung kommen mit dem ursprunglichen Bild, das Gott sich von uns ertraumt hat. […]“ – „Anděl nám v dítěti zvěstuje, že přijdeme do styku s původním obrazem o nás, jenž si Bůh vysnil a nabádá nás, abychom o toto dítě pečovali a nedopustili, aby nějaký Herodes ještě mu ukládal o život. Rovněž máme toto vnitřní dítě v nás živit a chránit, dokavad nedozraje,tak že ho od nás žádná vnější moc neodrhne. Aby se v nás božské dítě mohlo narodit, potřebuje anděla přicházejícího ve snu a naši poslušnost. Tak se to, co anděl přislíbil, v nás stane tělem a přetvoří náš život.“

Pojem sen tu není protiklad proti skutečnosti a její pravdě, ale přístupovou cestou k jejímu tajemném významu, účelu a cíli do nich vložených samotným Stvořitelem. Proniknout do těchto skutečností je jako šplhat se po hřebenech vysokých hor. Aby horolezci dorazili bezpečně až na vrchol a nestrhli jeden druhého do propasti, musí maximálně komunikovat a jeden druhého poslouchat.

Tak komplexně o tom všem Josef asi neuvažuje. Uznává, že tomu všemu nerozumí, nicméně musel mít jakousi jistotu srdce, že jedná správně. Nejen to. Skutečnost, že k němu Bůh opakovaně promlouvá ve snu, že nebeský otec vzal causu svého syna do vlastních rukou. Sny, aby se nezvrátily v pouhé snění, vyžadují proto poslušnost a disciplinu. Boží dílo spásy je konkrétní, má svůj čas a své rytmy. Než nepřišla Ježíšova hodina, nikdo nezkřiví ani vlas na jeho hlavě. Když se Jeho čas naplní, jeho cesta na Kalvárii je nezadržitelná.

Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha obsahuje nápěv, který známe z Bachových Pašijí sv. Matouše. Zatímco se zde text obrací ke Kristu na Kříži:
O Haupt voll Blut und Wunden,
ve vánočním oratoriu tatáž melodie nese jiný text:
Wie soll ich dich empfangen
Und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!

Oproti v západní kultuře tolik rozšířenému obrazu Vánoc jako sentimentálních svátků rodinné pohody kladou východní ikony důraz nikoliv na citový zážitek, nýbrž upřednostňují teologickou výpověď. Jesle mají podobu sarkofágu a plenky evokují pohřební plátno. Pohled Matky Boží je upřen do dáli v předtuše bolestného konce jejího syna. Ježíš se narodil, aby zemřel. Hlubokou provázanost mezi Vánocemi a Velikonocemi vyjádřil svojí skladbou i J. S. Bach ve shora zmíněném Vánočním oratoriu.

Rodina je školou duše. Nikde jako tam člověk nenajde tak hlubokou něhu, nikde se nemůže tak spolehnout na porozumění, když mu je zle, a nikde nemůže tak důvěřovat jako v rodinném kruhu. Víc jak dobře ale také víme, jak často to zůstane od života odtažitým ideálem. Říká se, že láska matky je příslib, který život nikdy nesplní. Jsme však nejen lidská, ale boholidská rodina. Z nás a skrze nás se neustále Kristus rodí, jsou stále Vánoce stejně jako se dějí Pašije. Nechme stranou velké činy, slavnostní proslovy a nákladné dárky. Stačí dobré – třeba i nevyřčené – slovo, které se zrodilo v srdci a chce se stát tělem

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 eeská sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: eeská sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního poradu ve formátu MP3  

Eeský kanál Rádia Vaticán na You Tube  

Archív denních pooadu ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Římský biskup navštívil anglikánskou farnost Všech svatých

Papež František plánuje s canterburským arcibiskupem cestu do Jižního Súdánu

Papež podepsal dekret o mučednictví slovenského salesiána Tita Zemana

Papež: Buď Pán Bůh anebo pozemské idoly

Papež: K uzavření svátosti manželství je dnes třeba opravdového katechumenátu

Petrův nástupce: Nesměřujeme k velké světové válce o vodu?

Kultem osobnosti papežovi neposloužíme, říká kardinál Gerhard L. Müller

Diskriminace založená na výkonnosti není méně zavrženíhodná než jiné diskriminace

Solidarita neznamená jen velkorysé gesto, ale vytváření nové mentality

V Bohu je spravedlnost milosrdenstvím a milosrdenství spravedlností

Papež podpořil zemědělce z italských oblastí postižených zemětřesením

Mladí jsou jako dědici bez dědictví, schází jim náboženská kultura

 Nově na webu
Svatý otec: Bůh není vzdálený a anonymní

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Podle Amoris laetitia znovusezdaní ke svátostem pod dvěma podmínkami

Rozhovory: Papež interpretuje biskupy, nikoliv biskupové papeže

Homilie: Cyklus homilií dočasně přerušen

Archiv zpráv únor 17
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Starší zprávy >

Náš tip

Milosrdenství vyžaduje statečnost, vzdorujme teroru láskou

Co jsou jezuité?

Svět je unaven lživými nadšenci